31 Οκτωβρίου, 2007

Διαδικτυακή μάθηση

Δοκιμαστικό διαγράμματος στο gliffy.com (ένθεση μέσω κώδικα).


22 Ιουλίου, 2006

Bloglines

Το Bloglines είναι ενδιαφέρον news reader tool.
Εδώ βλέπουμε μια τυπική σελίδα. Έχουμε κάνει εγγραφή και επιλογή των ιστοχώρων που μας ενδιαφέρουν. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει κατηγορία/ες (μουσική, βιβλία, ειδήσεις κλπ) από μια λίστα, την οποία μπορεί να επεξεργαστεί αργότερα.

Όμως δεν βρήκα ακόμη πώς να κάνω καταχώρηση των δικών μου επιλογών (urls).

13 Μαΐου, 2006

Μηχανές ανάγνωσης (News readers)


Μετά την παρέλευση του trial period και παρότι θα πρέπει να εγκαταστήσω ένα δωρεάν πρόγραμμα εξαρχής, είμαι τουλάχιστον βέβαιη ότι η μηχανή είναι απαραίτητο εργαλείο γι' αυτούς που θέλουν να ενημερώνονται για αλλαγές, νέες δημοσιεύσεις σε άλλους διαδικτυακούς χώρους.
Για παράδειγμα, μπορώ να μαθαίνω:
τι συμβαίνει στα μπλογκς που επισκέπτομαι,
τι καινούρια εργαλεία για τηλεκπαίδευση κυκλοφορούν,
τι προτείνουν οι ειδικοί (επιστημονικές εξελίξεις)
αν κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενδιαφέρουσες ασκήσεις/ δραστηριότητες για να προτείνω σε μαθητές μου κ.ά.
Θα κάνω μια προσπάθεια με το amphetadesk που μου φάνηκε φιλικό.

28 Απριλίου, 2006

newzcrawler

Το newzcrawler είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα RSS feed, δηλ. άμεσης ενημέρωσης για τους ιστοτόπους με περιεχόμενο που ενδιαφέρει το χρήστη: ταινίες, ειδήσεις, μουσική, διαδικτυακά ημερολόγια (blogs), podcasts είναι μερικά παραδείγματα θεματικών φακέλων (folders) που έχουν ήδη δημιουργηθεί και παρέχονται από το πρόγραμμα.
Το συγκεκριμένο αποτελεί έκδοση δοκιμής, δηλ. μπορεί κανείς να το κατεβάσει, να το εγκαταστήσει και να το χρησιμοποιήσει δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 εβδομάδων).
Μετά την εγκατάσταση επιλέγουμε channel tree, όπουμπορούμε να δημιουργήσουμε δικούς μας φακέλους και να τους ονομάσουμε ανάλογα με το περιεχόμενο για το οποίο τους προορίζουμε (π.χ. technology, web-based instruction).
Στο διαδίκτυο υπάρχουν και δωρεάν εκδόσεις τέτοιων προγραμμάτων όπως το amphetadesk . Για μια περιεκτικότερη λίστα κάντε κλικ εδώ .

22 Φεβρουαρίου, 2006

Τηλεκπαίδευσης συνέχεια...


Φυσικά μπορεί να γίνει, αρκεί να σχεδιαστεί προσεκτικά το όλο εγχείρημα και να υπάρχει κάποια συλλογιστική πάνω στην οποία να οικοδομηθεί η Τηλεκπαίδευση ή η αυτό-εκπαίδευση.

Το δελφίνι, όπως αυτό που βλέπετε δεξιά, συμβόλισε κάποια εποχή την ευέλικτη ζώνη, θυμάστε, εκείνη την καινοτομία που πήγε μάλλον άκλαυτη ελλείψει σχεδιασμού.

17 Φεβρουαρίου, 2006

Ποια είναι η γνώμη σας για την Τηλεκπαίδευση;

Η Τηλεκπαίδευση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μάθησης, αρκεί ο/η χρήστης να έχει ήδη αποφασίσει να αυτονομηθεί, δηλ. να αναλάβει πρωτοβουλίες στη διαδικασία της μάθησης. Η Τηλεκπαίδευση, επομένως, συνδέεται με κάποια μορφή αυτο-εκπαίδευσης, δηλ. πλήρους ή μερικής ανεξαρτητοποίησης από το δάσκαλο.
Είναι κατάλληλη για:
  • ενήλικες, που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σ' ένα τομέα (π.χ. Πληροφορική, Αγγλική γλώσσα κ.ά) και
  • νεότερους μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν ικανότητες και δεξιότητές τους αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες (δηλ. έξω από το πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας)
Κατά πόσο όμως είναι εφικτό κάτι τέτοιο?