22 Φεβρουαρίου, 2006

Τηλεκπαίδευσης συνέχεια...


Φυσικά μπορεί να γίνει, αρκεί να σχεδιαστεί προσεκτικά το όλο εγχείρημα και να υπάρχει κάποια συλλογιστική πάνω στην οποία να οικοδομηθεί η Τηλεκπαίδευση ή η αυτό-εκπαίδευση.

Το δελφίνι, όπως αυτό που βλέπετε δεξιά, συμβόλισε κάποια εποχή την ευέλικτη ζώνη, θυμάστε, εκείνη την καινοτομία που πήγε μάλλον άκλαυτη ελλείψει σχεδιασμού.

17 Φεβρουαρίου, 2006

Ποια είναι η γνώμη σας για την Τηλεκπαίδευση;

Η Τηλεκπαίδευση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μάθησης, αρκεί ο/η χρήστης να έχει ήδη αποφασίσει να αυτονομηθεί, δηλ. να αναλάβει πρωτοβουλίες στη διαδικασία της μάθησης. Η Τηλεκπαίδευση, επομένως, συνδέεται με κάποια μορφή αυτο-εκπαίδευσης, δηλ. πλήρους ή μερικής ανεξαρτητοποίησης από το δάσκαλο.
Είναι κατάλληλη για:
  • ενήλικες, που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σ' ένα τομέα (π.χ. Πληροφορική, Αγγλική γλώσσα κ.ά) και
  • νεότερους μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν ικανότητες και δεξιότητές τους αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες (δηλ. έξω από το πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας)
Κατά πόσο όμως είναι εφικτό κάτι τέτοιο?