04 Οκτωβρίου, 2005

Τα μυστικά της μπλογκόσφαιρας

Τα διαδικτυακά διαδραστικά ‘ημερολόγια’
και ο ρόλος τους στη μάθηση
(Διημερίδα ΠΕΚΑΔΕ 17/09/05)

Το μπλόγκιν είναι μια διαδικτυακή δραστηριότητα πολύ δημοφιλής σε μεγάλο αριθμό χρηστών στον ελληνικό και τον διεθνή κυβερνοχώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών που έκαναν χρήση της υπηρεσίας από τον Μάιο 2003, έναρξη της παροχής από την πύλη Pathfinder (www.pathfinder.gr), μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους.
Οι χρήστες ανήλθαν στους 5816 και το γεγονός ότι τον Ιούλιο 23563 πλοηγοί επισκέφθηκαν το χώρο αυτό για να ενημερωθούν για κάποιο μπλογκ επίσης δημιουργεί την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας (Πηγή: ένθετο περιοδικού RAM, Οκτώβριος 2004).
Σήμερα στο διεθνή κυβερνοχώρο έχουν κατασκευαστεί αμέτρητα μπλογκς πολλά από τα οποία
εξυπηρετούν παιδαγωγικούς στόχους. Η αύξηση του αριθμού των μπλόγκερς οφείλεται στην φιλικότητα και την ευχρηστία του περιβάλλοντος και στη δυνατότητα που προσφέρει για στέγαση των ενδιαφερόντων και έκφραση των προσωπικών απόψεων των χρηστών. Η καταγραφή εμπειριών, η αξιολόγησή τους και ο σχολιασμός που μπορεί να δεχθούν από επισκέπτες ή άλλους μπλόγκερς μας επιτρέπουν να τα ονομάσουμε διαδικτυακά διαδραστικά ‘ημερολόγια' (ΔΔΗ).
Η χρήση τους από πολλούς συναδέλφους από διάφορα μέρη του πλανήτη και η προσωπική εμειρία επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα μπλογκς μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για παιδαγωγικούς στόχους και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη διαδικασία της μάθησης.

Οργάνωση
Ξεκινώντας τη διαδικασία δημιουργίας ενός ΔΔΗ για να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της Συνδυαστικής Μάθησης εντάσσοντας το διαδίκτυο και την επικοινωνία με ασύγχρονο περιεχόμενο στη διδασκαλία είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις εξής παραμέτρους:
•Να προσδιορίσουμε τους στόχους της προσπάθειας με σαφήνεια. Μ’ αυτόν τον τρόπο
συγκεκριμενοποιείται το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε και διευκολύνεται ο σχεδιασμός
της ιστοσελίδας, δηλαδή η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί, το ύφος και το περιεχόμενό
της.
•Να ενημερώσουμε τους μαθητές/ χρήστες για την επικείμενη αλλαγή και να
σφυγμομετρήσουμε τις αντιδράσεις τους.
•Να προετοιμάσουμε τους μαθητές σταδιακά δίνοντας σαφείς οδηγίες.
•Να προτείνουμε / διαπραγματευθούμε τη σύνθεση των ομάδων εργασίας.
•Να γνωρίζουμε τις ανάγκες των μαθητών, τους μαθησιακούς τύπους κλπ. και να
σχεδιάσουμε ή/και να επιλέξουμε κατάλληλες δραστηριότητες.
•Να ενημερώσουμε τους μαθητές για ενδεχόμενα προβλήματα σύνδεσης.
•Να έχουμε εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο
ιστοτόπο δεν είναι εφικτή.
•Να διευκολύνουμε τη συνεργασία των μελών της ομάδας.

Επισκεφθείτε:

Το μπλογκ της Τερέζα Fun with English

Το μπλογκ της Άλε Ale's blog

Στο url www.blogger.com θα βρείτε απλές οδηγίες για να φτιάξετε το δικό σας μπλογκ.

Συνδυαστική Μάθηση

Προτεινόμενο Πλαίσιο Εφαρμογής